کازان:
سفر با ورود به کازان آغاز میشود.

کازان به عنوان میزبان بازی جام جهانی ایران -اسپانیا به عنوان دومین مقصد ما در سفری که به روسیه داریم است که این تنها دلیل اقامت ما در این شهر نیست.
شهر کازان یکی از شهرهای زیبای روسیه در کرانه چپ رود ولگا و در کنار رودخانه زیبای کازانکا واقع شده است و به هم پیوستن این دو رود طبیعت فوق العاده زیبا و خاص در این منطقه به وجود آورده. کازان از آسمان به دیده شدن مناره هایش شهرت دارد. کازان پایتخت جمهوری تاتارستان در فدراسیون روسیه است و هشتمین شهر پرجمعیت روسیه به شمار می رود. کرملین کازان از میراث جهانی یونسکو می باشد

آخرین مطالب